Certificaten

Certificaten en erkenningen

Certificeringen
Omdat kwaliteits- en veiligheidseisen steeds meer worden verscherpt, streeft DWT Groep ernaar om op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid de hoogst haalbare certificeringen te behalen.

BRL 6010
Het BRL 6010 certificaat geldt als bewijs dat de risico-inventarisaties en beheersplannen voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op het gebied van legionellapreventie. In de Drinkwaterwet staat vastgelegd dat risico-inventarisaties Legionella alleen mogen worden uitgevoerd door adviesbureaus, die volgens de BRL 6010 beoordelingsrichtlijn zijn gecertificeerd. Wij onderscheiden ons in positieve zin ten opzichte van andere BRL 6010 gecertificeerde bedrijven. Als installatiebedrijf hebben we vaak ook erg praktische oplossingen om aanpassingen te verrichten en te zorgen dat installaties voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op het gebied van Legionellapreventie.

VCA*
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Certificaat VCA

F-Gassen
Certificering volgens het F-Gassenbesluit is wettelijk verplicht voor alle koeltechnische bedrijven die werkzaamheden verrichten aan kleine en grote stationaire koelinstallaties en mobiele koelinstallaties met HFK’s of HCFK’s. Het F-Gassencertificaat laat ook zien dat het installatie- of onderhoudsbedrijf beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, dat er
werkt wordt volgens de juiste werkprocessen en met goed gereedschap.

Certificaat F-Gassen

BRL 6000
Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificeringsregeling voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties, de BRL6000. Certificering volgens BRL6000 garandeert de kwaliteit van de in woningen of utiliteitsgebouwen aangelegde installaties. Opdrachtgevers kunnen er van op aan dat een gecertificeerd installatiebedrijf de wettelijk vereiste kwaliteit levert.

Brandmeldinstallatie
Een brandmeldinstallatie is bedoeld om een begin van brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren, dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden, en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen respectievelijk beperkt. Bedrijven die volgens het certificatieschema Brandmeldinstallaties zijn gecertificeerd, zijn goed op de hoogte van gemeentelijke wet- en regelgeving. Zij adviseren op basis van hun kennis en ervaring, en installeren brandmeldinstallaties volgens het vooraf overeengekomen programma van eisen. Wij zijn in het bezit van het certificaat installeren Brandmeldinstallatie en er wordt jaarlijks door een onafhankelijke instantie gecontroleerd of onze procedures en de wijze van
installeren voldoet aan de gestelde eis.

Certificaat Brandmeldinstallaties

CO2 Prestatieladder

DWT Groep BV heeft een ambitieus beleid op milieugebied, waarbij we proberen de CO2 uitstoot zo veel mogelijk te reduceren. Hierdoor hebben wij reeds niveau 3 van de CO2-prestatieladder behaald. Dit heeft DWT Groep BV bereikt door diverse CO2 reducerende maatregelen in eigen bedrijf maar ook in de projecten door te voeren. Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Klik hier voor meer informatie.

 

Een samenwerking op maat

Ons team staat voor u klaar om u te helpen naar de juiste oplossing voor uw maatwerk vraagstuk

Lydia Nouwen

Directiesecretaresse

Bel of mail mij voor een vrijblijvend gesprek

088 777 51 00
info@dwtg.nl