Onderhoud aan gebouwen

Verleng de levensduur

Ontzorgen van de opdrachtgever realiseert DWT Groep door korte lijnen en goede communicatie omtrent het onderhouden van de technische installaties, rekening houdend met de continuïteit van het primaire proces van de gebruikers van het gebouw.

Overlast en storingen zullen we helaas niet altijd helemaal kunnen voorkomen, maar we kunnen de risico’s op verstoringen van het proces van de gebruikers wel tot een minimum beperken. Duidelijke communicatie over de onderhoudsplanning, korte contactlijnen tussen opdrachtgever- en opdrachtnemer, toepassing van hoogwaardige A-kwaliteit merken en een passende spreiding van preventief en correctief onderhoud van de installaties zijn slechts enkele voorbeelden hoe DWT Groep haar klanten ontzorgt.

Onderhoudscategorieën
De onderhouds werkzaamheden worden onderverdeeld in:

 • Periodiek onderhoud aan de installaties;
 • Reparatie van onderdelen (storingsonderhoud);
 • Keuringen en inspecties;
 • Groot onderhoud;
 • Gebruikerswijzigingen van ruimten.

 

Periodiek onderhoud aan de installaties
Het periodiek onderhoud van de installaties betreft in hoofdzaak geplande
onderhoudswerkzaamheden van geringe omvang. Dit kunnen zaken zijn als het 1x per jaar onderhouden van CV-ketel en luchtbehandelingskast(en). Het doel is onder andere:

 • De installatie veilig te laten werken;
 • De bedrijfszekerheid zo hoog mogelijk te houden;
 • De geplande levensduur van de installatie te bereiken;
 • De uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken;
 • Een goed binnenklimaat te kunnen garanderen binnen de eisen van de ARBO en de eisen vanuit het primaire bedrijfsproces;
 • Vanuit vestiging Zierikzee zal er na een inventarisatie een voorraad reserve-onderdelen worden aangelegd zodat met een zeer korte responstijd onderdelen kunnen worden aangeleverd;
 • Continue beschikbaarheid.